Dodanie do výkonu trestu | TULEJ Jozef #Revúca #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: TULEJ Meno: Jozef Dátum narodenia: 1977-10-27 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Revúca Dátum vyhlásenia: 2018-09-19 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Revúcej

 

Zdieľaj pátranie