Dodanie do výkonu trestu TUČEK Ján #Kysucké Nové Mesto

Priezvisko:  TUČEK Meno: Ján Dátum narodenia: 1973-05-06 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:  Kysucké Nové Mesto Dátum vyhlásenia: 2019-05-24 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Čadci