Dodanie do výkonu trestu | TRUSKO Marián #Martin #pátranie #hľadaný

Priezvisko: TRUSKO Meno: Marián Dátum narodenia: 1981-06-13 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Martin Dátum vyhlásenia: 2018-10-02 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Martine