Dodanie do výkonu trestu Tomáš BOMBALA Kežmarok

Priezvisko: BOMBALA
Meno: Tomáš
Dátum narodenia: 1983-05-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Kežmarok
Dátum vyhlásenia: 2013-09-03
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Kežmarku