Dodanie do výkonu trestu TICHOVSKÝ Ján #Bratislava #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   TICHOVSKÝ Meno: Ján Dátum narodenia: 1980-09-05 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:   Bratislava V Dátum vyhlásenia: 2018-12-27 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V