Dodanie do výkonu trestu TAMÁŠ Marek #Revúca

Priezvisko:   TAMÁŠ
Meno:  Marek
Dátum narodenia:  1987-12-09
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Revúca
Dátum vyhlásenia:  2019-05-15
Dôvod pátrania:  Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Revúcej