Dodanie do výkonu trestu | SZELEPCSÉNYI Silvester #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SZELEPCSÉNYI
Meno: Silvester
Dátum narodenia: 1976-05-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2018-08-07
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II