Dodanie do výkonu trestu SZABÓOVÁ Eva #Levice #hľadaná #pátranie

Priezvisko: SZABÓOVÁ Meno: Eva Dátum narodenia: 1987-02-17 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Levice Dátum vyhlásenia: 2019-11-04 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach

Zdieľaj pátranie