Dodanie do výkonu trestu SVOZIL Vojtěch #ČESKO #hľadaný #pátranie

Priezvisko: SVOZIL Meno: Vojtěch Dátum narodenia: 1976-05-06 Štátna príslušnosť: ČESKO Bydlisko: Dátum vyhlásenia: 2019-05-02 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I


PATRANIE✷SK