Dodanie do výkonu trestu | ŠUGAR Marcel #Prievidza #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ŠUGAR
Meno: Marcel
Dátum narodenia: 1982-01-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prievidza
Dátum vyhlásenia: 2018-12-05
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prievidzi

Zdieľaj pátranie