Dodanie do výkonu trestu » SUDZINA Juraj #Michalovce #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SUDZINA
Meno: Juraj
Dátum narodenia: 1984-05-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Michalovce
Dátum vyhlásenia: 2018-01-04
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach