Dodanie do výkonu trestu | ŠTRBO Roman #Trnava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŠTRBO
Meno: Roman
Dátum narodenia: 1992-12-30
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trnava
Dátum vyhlásenia: 2018-09-03
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave