Dodanie do výkonu trestu » STOJKOVÁ Sandra #Bratislava #pátranie #hľadaná

Priezvisko: STOJKOVÁ
Meno: Sandra
Dátum narodenia: 1989-11-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2018-04-13
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II