Dodanie do výkonu trestu STOJKA Vojtech #Žilina

Priezvisko:
STOJKA
Meno:
Vojtech
Dátum narodenia:
1968-12-05
Štátna príslušnosť:
SLOVENSKO
Bydlisko:
Žilina
Dátum vyhlásenia:
2018-07-31
Dôvod pátrania:
Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar:
OR PZ v Žiline