Dodanie do výkonu trestu » ŠTEINER Valter #Nové Zámky #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŠTEINER
Meno: Valter
Dátum narodenia: 1982-08-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nové Zámky
Dátum vyhlásenia: 2017-10-30
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nových Zámkoch