Dodanie do výkonu trestu | ŠTEFEK Jaroslav #Nitra #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŠTEFEK
Meno: Jaroslav
Dátum narodenia: 1974-08-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2018-06-05
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre