Dodanie do výkonu trestu SPIŠIAK Jorge #Bratislava #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   SPIŠIAK Meno: Jorge Dátum narodenia: 1970-01-05 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:   Bratislava I Dátum vyhlásenia: 2018-08-03 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I