Dodanie do výkonu trestu | ŠPERKER Štefan #Prievidza #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŠPERKER
Meno: Štefan
Dátum narodenia: 1978-06-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prievidza
Dátum vyhlásenia: 2018-12-03
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prievidzi