Dodanie do výkonu trestu | SOOSOVÁ Lívia #Bratislava #pátranie #hľadaná

Priezvisko: SOOSOVÁ Meno: Lívia Dátum narodenia: 1975-02-06 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bratislava IV Dátum vyhlásenia: 2018-10-01 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV