Dodanie do výkonu trestu | SLOVÁK Martin #Hlohovec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SLOVÁK Meno: Martin Dátum narodenia: 1981-12-12 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Hlohovec Dátum vyhlásenia: 2018-10-26 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave

Zdieľaj pátranie