Dodanie do výkonu trestu » SLIVKA Martin #Vranov nad Topľou #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SLIVKA
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1996-01-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-04-13
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou

Zdieľaj pátranie: