Dodanie do výkonu trestu SLEPČÍKOVÁ (HORVÁTHOVÁ) Ida #Košice #hľadaná #pátranie

Zdieľajte pátranie

Priezvisko: SLEPČÍKOVÁ Rodné priezvisko: HORVÁTHOVÁ Meno: Ida Dátum narodenia: 1986-07-24 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Košice II Dátum vyhlásenia: 2019-11-13 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach