Dodanie do výkonu trestu SLÁVIK Róbert #Nitra #pátranie #hľadaný

Priezvisko:  SLÁVIK Meno: Róbert Dátum narodenia: 1979-01-08 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:  Nitra Dátum vyhlásenia: 2017-10-31 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre