Dodanie do výkonu trestu | ŠKRVÁŇ Patrik #Zvolen #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŠKRVÁŇ
Meno: Patrik
Dátum narodenia: 1997-05-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Zvolen
Dátum vyhlásenia: 2018-11-28
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Zvolene