Dodanie do výkonu trestu ŠKOLUDOVÁ Radica #hľadaná #pátranie

Priezvisko: ŠKOLUDOVÁ Meno: Radica Dátum narodenia: 1959-07-30 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Nezistené Dátum vyhlásenia: 2019-10-03 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váhom