Dodanie do výkonu trestu | SKLADANÝ Tomáš #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SKLADANÝ
Meno: Tomáš
Dátum narodenia: 1987-03-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2018-10-29
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V