Dodanie do výkonu trestu | SINGH Gurpreet #INDIA #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SINGH
Meno: Gurpreet
Dátum narodenia: 1981-08-05
Štátna príslušnosť: INDIA
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2015-06-16
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III