Dodanie do výkonu trestu | ŠIMOČKO Peter #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŠIMOČKO Meno: Peter Dátum narodenia: 1973-07-05 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Košice I Dátum vyhlásenia: 2016-09-06 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach