Dodanie do výkonu trestu » ŠIMÁK Patrik #Nové Meste nad Váhom #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ŠIMÁK
Meno: Patrik
Dátum narodenia: 1994-03-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-06-27
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váhom

Zdieľaj pátranie