Dodanie do výkonu trestu » ŠEVČÍK Richard #Galanta #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŠEVČÍK
Meno: Richard
Dátum narodenia: 1983-05-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Galanta
Dátum vyhlásenia: 2018-01-30
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Galante