Dodanie do výkonu trestu | SEPEŠI Milan #Zvolen #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SEPEŠI
Meno: Milan
Dátum narodenia: 1973-12-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Zvolen
Dátum vyhlásenia: 2008-04-08
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Zvolene