Dodanie do výkonu trestu » SEKEROVÁ Kristína #Bratislava #pátranie #hľadaná

Priezvisko: SEKEROVÁ
Meno: Kristína
Dátum narodenia: 1987-02-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2017-03-23
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V