Dodanie do výkonu trestu » ŠEDO Stanislav #KysuckéNovéMesto #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ŠEDO
Meno: Stanislav
Dátum narodenia: 1987-01-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Kysucké Nové Mesto
Dátum vyhlásenia: 2017-11-29
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Čadci

Zdieľaj pátranie