Dodanie do výkonu trestu » SCHWARZ Ján #Bratislava #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: SCHWARZ
Meno: Ján
Dátum narodenia: 1977-11-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2018-04-29
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V

Zdieľaj pátranie