Dodanie do výkonu trestu SCHNIERER Juraj #Nitra #hľadaný #pátranie

Priezvisko: SCHNIERER Meno: Juraj Dátum narodenia: 1964-07-26 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Nitra Dátum vyhlásenia: 2019-06-12 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre