Dodanie do výkonu trestu SCHNEIDER  René

Priezvisko:  SCHNEIDER  Meno: René Dátum narodenia: 1989-01-09 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:  Kežmarok Dátum vyhlásenia: 2020-01-08 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Kežmarku

Zdieľajte pátranie