Dodanie do výkonu trestu » ŠAVEL Jozef #Poprad #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ŠAVEL
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1990-01-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Poprad
Dátum vyhlásenia: 2017-12-01
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Poprade

Zdieľaj pátranie