Dodanie do výkonu trestu » SAMKO Ladislav #Košice #pátranie #hľadaný

Meno: Ladislav
Dátum narodenia: 1972-01-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice III
Dátum vyhlásenia: 2016-07-07
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach