Dodanie do výkonu trestu SALAYOVÁ Mária #Bratislava #hľadaná #pátranie

Zdieľajte pátranie

Priezvisko: SALAYOVÁ
Meno: Mária
Dátum narodenia: 1970-06-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2019-11-29
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II