Dodanie do výkonu trestu » SÁDECKÝ Martin #Nové Zámky #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SÁDECKÝ
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1978-06-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nové Zámky
Dátum vyhlásenia: 2018-05-30
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nových Zámkoch