Dodanie do výkonu trestu » RUŽINSKÝ Ján #Veľký Krtíš #pátranie #hľadaný


Priezvisko: RUŽINSKÝ
Meno: Ján
Dátum narodenia: 1980-05-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Veľký Krtíš
Dátum vyhlásenia: 2017-10-02
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Veľkom Krtíši