Dodanie do výkonu trestu | RUSNÁK Lukáš #Dunajská Streda #pátranie #hľadaný

Priezvisko: RUSNÁK
Meno: Lukáš
Dátum narodenia: 1981-05-15
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2018-08-07
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede