Dodanie do výkonu trestu RUSNÁK Alexander #Gelnica #hľadaný #pátranie

Priezvisko: RUSNÁK Meno: Alexander Dátum narodenia: 1992-06-21 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Gelnica Dátum vyhlásenia: 2019-07-10 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Spišskej Novej Vsi