Dodanie do výkonu trestu Rudolf HORVÁTH Sabinov

 

Priezvisko: HORVÁTH
Meno: Rudolf
Dátum narodenia: 1988-08-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Sabinov
Dátum vyhlásenia: 2014-06-24
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove