Dodanie do výkonu trestu | RÓNA Dávid #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: RÓNA Meno: Dávid Dátum narodenia: 1987-02-10 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Košice IV Dátum vyhlásenia: 2018-10-05 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach