Dodanie do výkonu trestu Róbert KUSKO Humenné

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: KUSKO
Meno: Róbert
Dátum narodenia: 1987-01-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Humenné
Dátum vyhlásenia: 2015-09-21
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom

Zdieľaj pátranie