Dodanie do výkonu trestu RIDILLA Peter #Košice #hľadaný #pátranie

Priezvisko: RIDILLA Meno: Peter Dátum narodenia: 1971-12-27 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Košice II Dátum vyhlásenia: 2019-07-03 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach