Dodanie do výkonu trestu » RETZER Peter #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: RETZER
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1972-10-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava IV
Dátum vyhlásenia: 2018-06-10
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV