Dodanie do výkonu trestu RAFAELOVÁ Angelika #Levice #hľadaná #pátranie

Priezvisko: RAFAELOVÁ Meno: Angelika Dátum narodenia: 1980-08-07 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Levice Dátum vyhlásenia: 2019-11-04 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach

Zdieľajte pátranie