Dodanie do výkonu trestu | RAFAEL Vilém #Levice #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   RAFAEL Meno: Vilém Dátum narodenia: 1987-07-04 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:   Levice Dátum vyhlásenia: 2018-12-04 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach